کشیدن اتوبوس ۲ طبقه با گوش

images/20071110/bus3.jpg 
لندن: تصویر مانجیت سینگ ۵۷ ساله که با گوش‌هایش یک اتوبوس ۲ طبقه به وزن ۷.۵ تن را در خیابان کنزینگتون شهر لندن به مسافت بیش از ۱۰ متر کشید و یک رکورد تازه در این زمینه برپا کرد.