کفاشیان: بیشتر پژوهش‌ها به درد ورزش نمی‌خورند

رییس فدراسیون فوتبال گفت: تا زمانی که فدراسیون‌ها به اهمیت پژوهش پی نبرند انجام تحقیق بیهوده است.


علی کفاشیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در مورد عدم استفاده از پژوهش‌های ورزشی اظهار کرد: اگر پژوهش‌های انجام شده برخاسته از نیازهای واقعی ورزش باشد می‌توان از نتایج آن استفاده کرد، اما متاسفانه در حال حاضر بسیاری از پژوهش‌ها، اجرایی نمی‌شوند، چرا که به درد نمی‌خورند، این گونه تحقیقات در نهایت آرشیو می‌شوند.


وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل واحدهای اجرایی را آگاه کنیم تا بتوانند کارهای پژوهشی انجام داده و نواقص موجود را به عنوان طرح تحقیقی ارائه دهند.


کفاشیان در ادامه تاکید کرد: متاسفانه کارهای اجرایی فدراسیون‌ها زیاد است و به همین دلیل از اینگونه مسائل دوری می‌کنند، با ارائه تشویق می‌توان لزوم انجام پژوهش را به فدراسیون‌ها یادآوری کرد.


وی همچنین گفت: اجرایی‌ها، گرفتار کارهای اجرایی‌اند و علمی‌های ورزش از کارهای اجرایی غافل‌اند، با ارائه‌ی راهکارهای مناسب می‌توان این فاصله را کم کرد. تا فدراسیون‌ها از نتایج کارهای تحقیقی استقبال نکنند، انجام تحقیق بیهوده است. لازم است از سوی مراکز اجرایی برای انجام کارهای تحقیقی یارانه در نظر گرفته شود تا بتوانیم از طریق پژوهش در بخش‌های مختلف ورزش به پیشرفت رسید.