لانه فساد «دریا» ویران شد


images/20071022/darya.jpg :مادر و دختری که محل سکونت خود را لانه فساد کرده بودند، از سوی ماموران پلیس امنیت دستگیر شدند.
به دنبال تماس مردمی با مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر تشکیل خانه فساد از سوی یک مادر و دختر در جنوب شرق تهران ، موضوع در دستور کار ماموران اطلاعات و امنیت پلیس تهران قرار گرفت.
با عزیمت ماموران و کنترل نامحسوس ، مشخص شد زنی به نام «الف» (معروف به دریا) به همراه دخترش ، با فریب جوانان و مردان غریبه ، آنها را به دنبال خود کشانده و با آنها ارتباط نامشروع برقرار می کند.


دستور قضایی


با جمع بندی اطلاعات ، موضوع به دادسرای ارشاد گزارش و دستور قضایی در این ارتباط صادر شد.
با ورود ماموران به خانه فساد و دستگیری مادر و دختر به همراه ۲ مرد غریبه ، در بازرسی از خانه مقادیری موادمخدر و ۵۰۲ حلقه سی دی فیلمهای غیراخلاقی کشف و ضبط شد. ۲ زن متهم در تحقیقات اعتراف کردند. به بهانه های مختلف با مردان غریبه ارتباط برقرار کرده و آنها را برای حضور در خانه فساد ترغیب می کردند. با صدور دستور قضایی تحقیق در این زمینه ادامه دارد.