لحظه نگار: فاصله‌ی دنیای تو با دنیای من فقط سی سانتی‌متر است اما…

کسی که نرده ندارد - محمدرضا شعبانعلی

فاصله‌ی دنیا، از آنجا که تو نگاهش می‌‌کنی و اینجا که من نگاهش می‌‌کنم، فقط سی سانتی‌متر است.

اما چه دنیاهای متفاوتی را می‌‌بینیم.

من در پنجره‌ای که حتی هم سطح خیابان هم نیست، باید پشت نرده بمانم، تا امنیت را تجربه کنم و هم‌نوعان دیگرم که خود را از سگ و گربه و موش و هر جاندار دیگری بالاتر می‌‌دانند، راهی به خانه‌ام پیدا نکنند.

ما جانشینان خداوند بر زمین، هر یک به دور خود میله‌‌‌ها و دیوارهای زیادی کشیده‌ایم تا از شر سایر جانشینان خداوند در امان باشیم!

چون ظاهراً از تمام داشته‌‌های خداوند، آن‌چه که بدان رشک می‌‌بریم، قلمرو وسیع قدرت اوست!

تصویر کسی که از پشت نرده به بیرون نگاه می‌‌کند - محمدرضا شعبانعلی

پی نوشت صفر: این مجسمه همیشه آنجاست تا دنیا را بهتر از من ببیند و به من کمک کند دنیا را از نگاه او تصور کنم.

پی نوشت یک: امروز از صبح ساعت چهار که کارم رو شروع کردم، دیگه تقریباً خسته شدم و گفتم که یه کوچولو استراحت کنم و بعد دوباره ادامه بدم.

ثبت این عکس‌‌ها حاصل این بی‌کاری است.

پی نوشت دو: چقدر خوشحالم که اینستاگرام نیستم و عکس‌‌ها و حرف‌هام، قاطی به رخ کشیدن میز رستوران‌‌ها و دکور هتل‌‌ها و آرایش‌هایی که چهره از سنگینی آن‌ها گریه می‌‌کند و دماغ‌‌های درشتی که می‌‌خواهند بی‌توجه به این چوب بی قواره‌ی خویش‌انداز، به لنز نگاه کنند و منت فرد دیگری را نکشند، گم نمی‌شود و برای دوستانم می‌‌ماند.

پی نوشت سه: یکی از شیرین‌ترین لذت‌‌های قدیم، منتظر ماندن برای عبور یک رهگذر بود یا جستجوی لبخندی کمی مهربان‌تر در میان عابران، تا دوربین یا موبایل را به دستش بسپاری و بگویی: می‌‌شود از من یک عکس بگیرید؟

هنوز هم لذت جالبی است. من هر وقت این خویش انداز به دستان را می‌‌بینم، این پیشنهاد را مطرح می‌‌کنم.

یک بار بالای برج میلاد این پیشنهاد را به چند جوان که از مشهد آمده بودند دادم.

صدایم را که شنیدند گفتند: به تصویر نمی‌شناختیمت. اما به صدا چرا. شعبانعلی نیستی؟ عکس را فراموش کن. بیا بنشینیم و گپ بزنیم…

دوره MBA آنلاین در سایت متمم: با بهره مندی از منابع روز دنیا

رادیو مذاکره: فایلهای صوتی رایگان آموزشی ارتباطات و مذاکره

رادیو متمم: فایلهای صوتی رایگان برای توسعه مهارتهای ما