مادر کریم باقری: کاش کریم فوتبالیست نمی‌شد!

او که به شهر خودش بازگشته بود هیچ وقت تصور نمی‌کرد از تماشاگران تبریزی توهین و ناسزا بشنود ولی این اتفاق تلخ افتاد و حتی می‌گویند بعد از پایان این مسابقه اشک در چشمان آقا کریم حلقه زده بود.
مادر کریم باقری هم از اتفاقاتی که در این بازی افتاد بسیار ناراحت است. او در مورد توهین‌هایی که به پسرش شده می‌گوید:
 
« از آن روز تا الان حتی ذره‌ای از ناراحتی‌ام کم نشده. من یک مادرم و همه می‌توانند درک کنند که وقتی به پسرم توهین می‌شود چه احساسی پیدا می‌کنم. آنها حرمت پسر من را که برای کشورش افتخارات زیادی به دست آورده شکستند.» مادر باقری با لحنی غمگین ادامه می‌دهد:
 
«بعد از این بازی آرزو کردم ‌ای‌کاش کریم فوتبالیست نمی‌شد تا این توهین‌ها و ناسزاها را نشنود. من فقط از مسئولان می‌خواهم با آنهایی که این چنین به پسرم توهین کرده‌اند برخورد کنند.»

چهارشنبه ، ۳۱ شهریور ۱۳۸۹