مادر و دختر موتوسوار کراس در غرب تهران

مادر و دختر موتوسوار کراس در غرب تهران

شهرزاد نراقی موتور سواری است که معمولا در کوه های مشرف به تهران به تمرین موتور کراس (motorcross) می پردازد

او موتور سواری را هشت سال پیش آغاز کرد تا بتواند زمان بیشتری را با دخترش نورا که او نیز به موتورکراس علاقمند است، بگذراند.

نورا نراقی، دختر شهرزاد، در سن چهارسالگی،‌هنگامی که پدرش را می دید که در مسابقات موتورسواری شرکت می کند،‌ به موتورکراس علاقمند شد.

این مادر و دختر، در سال ۲۰۰۹ در مسابقات موتورکراس زنان، که تنها مسابقات زنان در این رشته است، در مقابل یکدیگر به رقابت پرداختند.

او هنگامی که در آمریکا بود در مسابقات موتورسواری که از سوی انجمن موتورسواران آمریکا حمایت مالی می شد نیز شرکت کرد