ماهیت زن مشاهده شده در مریخ ؟

عکسی که در اواخر سال گذشته میلادی توسط کاوشگر اسپریت سازمان ناسا از سطح کره مریخ گرفته شده بود این تصور چندین ساله را که حیات در کره مریخ وجود دارد را شدت بخشید  . تصویر جسمی شبیه پیکره انسان را بر روی مریخ نشان می داد . بلافاصله سایتهای اینترنتی زیادی به موضوع پرداختند و عکس را بطورت زنی زنده نشسته روی کوه تفسیر کردند .


تصویر زنی نشسته روز کوه در مریخ


اما واقعا این جسم چیست ؟ ستاره شناسان  انرا فقط قطعه ای سنگ دانسته اند .


از انجایی که مریخ ۳۵ میلیون مایل از زمین فاصله دارد حتی بهترین تلسکوپ ها هم قادر به تشخیص جزئیات اشیا نیستند .


ستاره شناسان معتقدند به همان دلیلی که باعث می شود مردم صورتهایی را در ابر ها یا لکه های قهوه ببینند این عکس را هم انسان می بینند . بعلاوه مساله این است که اگر حیاتی هم در این سیاره باشد تا چه حدی این حیات می تواند شبیه انسان باشد ؟