مایلی‌کهن از شکایت علی دایی تبرئه شد

مایلی‌کهن تبرئه شد


مایلی‌کهن تبرئه شد

محمد مایلی کهن که با شکایت علی دایی به دادگاه احضار و در شعبه‌ی ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی صفوی، از خود دفاع کرده بود، تبرئه شد.


به گزارش ایسنا، مایلی کهن در این پرونده متهم شده بود که با حضور در یک برنامه تلویزیونی مربوط به بررسی علل ناکامی تیم ملی در جام جهانی، به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در مورد علی دایی پرداخته است. پس از این برنامه تلویزیونی، شکایتی علیه مایلی‌کهن از سوی کاپیتان وقت تیم ملی به مرجع قضایی ارائه شد.


وکیل علی دایی، کاپیتان وقت تیم ملی در جلسه دادگاه مدعی شده بود که مایلی کهن تلاش کرده با زمینه‌چینی، تمامی یا عمده ناکامی تیم را متوجه حضور دایی در تیم ملی کند و در نزد افکار عمومی، دایی را مقصر جلوه دهد.


جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مایلی‌کهن، نهم اردیبهشت سال‌جاری برگزار شد و وکیل علی دایی به بیان شکایت خود و مایلی‌کهن و وکیل وی نیز به دفاع پرداختند.


بنا به گفته شاهرخ غلامی، وکیل مدافع مایلی کهن،‌ دادگاه پس از استماع دفاعیات، مایلی‌کهن را از اتهامات مطروحه در پرونده تبرئه کرد.


غلامی به ایسنا گفت: صبح امروز با حضور در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی، رای صادره از سوی دادگاه به صورت حضوری ابلاغ شد که بنا بر رای صادره، موکلم از اتهامات انتسابی تبرئه شد.


وی با اشاره به اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است بیان کرد که علی دایی ظرف مهلت قانونی می‌تواند تقاضای تجدیدنظرخواهی کند.


در همین رابطه، عسگری پیش‌بین، وکیل مدافع علی دایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از صدور حکم پرونده، ابراز بی‌اطلاعی و اظهارنظر درمورد پرونده را به زمان رویت حکم موکول کرد و در عین حال گفت که در صورت تبرئه مایلی‌کهن، نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌کند.