ما ایرانی ها این جور آدم هایی هستیم!

اصولاً ما ایرانی ها آنقدر که به شعر و شاعری علاقه داریم، عمراً به ریاضی، نه اینکه خدای نکرده ما در ریاضی رتبه یک تا ده جهان را نداریم که داریم.این انگلیسیها از نظر شاعری به گرد پای ما نمی رسند ولی از نظر محاسبات دیپلماتیک با ما خیلی فرق دارند.

برای اینکه ببینید این سخن من سفسطه نیست و دلیلی هم دارد باید به این نکات توجه کنید: دولت انگلیس معتقد است دولت جمهوری اسلامی ایران خیلی بد است و متقابلاً ایران هم می گوید دولت فخیمه انگلیس با این گند کاریهای به عمل آورده در ایران و خاورمیانه در دو قرن اخیر به درد لای جرز هم نمی خورد.

در چنین وضعیتی که روابط تجاری و سیاسی، غیرطبعیی وغیرعادی است مجلس در یک کار خیر پیش قدم شده و ازدولت خواسته روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل کند،ایا این بنفع هر دو دولت نیست؟ تا در وضعیت بد اقتصادی پول اضافه به تعدادی از نیروهای انسانی خود ندهند و انها هم بروند خانه خوداگر خواستند دور کاری کنند!

الحمدالله سفرای محترمشان سابقه وبلاگ نویسی هم دارند حالا ببینید این کار متمدنانه با چه وضعیتی مواجه شده است که وزیر خارجه انگلیس ناراحت می شود و تهدید می کند که خیلی بد کاری کردید سفیر ما را بیرون کردید و… این سخن ویلیام هیک مثل آن بنده خدائی می ماند که دوست داشت هم اقوام و آشنایان به خواستگاری دخترش بروند و او توی چشمانشان نگاه کند و بگوید نه و اگر هم کسی مسبوق به سابقه بود و نمی آمد ناراحت می شد که چرا نیامده…

وحالا که دولت در تدارک مقدمات کاهش روابط دیپلماتیک بین دو کشور شده…گروهی از دانشجویان ما چون می خواهند ابیات شاعرانه شان را رو در رو قبل از رفتن سفیر بخوانند، راست راست راه می افتند و میروند جلوی سفارت انگلیس و باغ قلهک از در و دیوار آن بالا می روند تا خلق کنند صحنه های بدیع را خلق کنند.