مبتکر جوان مرندی دستگاه کاهنده سرعت خودرو در پیچ‌ها را ساخت

مبتکر جوان مرندی دستگاه کاهنده سرعت خودرو در پیچ‌ها را ساخت.اکبر زیوری مخترع این دستگاه به خبرنگار «علمی» ایسنا گفت: دستگاه از سه قسمت فرستنده‌های امواج رادیویی، کاهنده گاز خودرو و قسمت مرکزی که از فرستنده‌ها فرمان می‌گیرد، تشکیل شده است.وی افزود: فرستنده شماره ۱ در ۳۰۰ متری پیچ‌های راست‌گرد، فرستنده شماره ۲ در در ۳۰۰ متری پیچ‌های چپگرد و فرستنده شماره ۳ در زاویه پیچ نصب می‌شود و وقتی خودرو مجهز به این دستگاه به محوطه فرستنده‌ها نزدیک می‌شود، امواج ارسالی از سوی این فرستنده‌ها به دستگاه مرکزی نصب شده روی خودرو فرمان می‌دهد.این محقق جوان تصریح کرد: ابتدا سمت گردش در پیچ‌ها نشان داده می‌شود و پیامی مبنی بر این که در ۳۰۰ متری مسیر پیچ‌ وجود دارد داده می‌شود.زیوری افزود: در مرحله بعد و در صورت زیاد بودن سرعت خودرو از ۵۰ کیلومتر به بالا قسمت کاهنده سرعت خودرو به صورت خودکار فعال شده و گاز خودرو را کم می‌کند و در نتیجه سرعت ‌کاهش می‌یابد.وی خاطر نشان کرد: پس از رسیدن خودرو به زاویه پیچ،‌ فرستنده شماره ۳ به کار افتاده و با ارسال امواج رادیویی موجب خاموش شدن چراغ‌های هشدار دهنده می‌شود و گاز خودرو رها شده و راننده می‌تواند سرعت خودرو را افزایش داده و به مسیر خود ادامه دهد.این مبتکر جوان با بیان این که دستگاه ساخته شده هیچ گونه مشابهی ندارد و در اداره ثبت اختراعات و مالکیت‌های صنعتی کشور به ثبت رسیده است ادامه داد: برای ساخت این دستگاه چهار ماه زمان و حدود ۴۰۰ هزار ریال هزینه شده که در صورت انبوه سازی قیمت آن به ۳۰۰ هزار ریال کاهش می‌یابد.