مترجم زبان کودکان

مترجم زبان کودکان


زبان کودکان را بفهمیم


انقلابی در زندگی شما ایجاد خواهد شد !!


کودک شما بی دلیل  گریه نمی کند؟!


به راحتی به خواسته های کودکان پی ببرید .


آیا می دانید کودکان با گریه های مختلف خواسته های خود را اعلام می کنند؟!


آیا می دانید هرگریه خاص کودک نشاندهنده یکی از خواسته های اوست؟!


مناسبترین مجموعه برای مادران جوان


۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۶-۱۸-۷ :ISBM


۲DVD +1کتابقیمت : ۶۵۰۰ تومان


خرید اینترنتی           خرید اینترنتی


 


پرفروشترین محصول در ارتباط با کودکان در سال ۲۰۰۹و۲۰۱۰


بهترین محصول برای مادران شاغل


چگونه با نوزادان خود صحبت کنیم؟


کودکان شما حرف می زنند


با این مچموعه به راحتی متوجه حرفهای کودک خود می شوید


دنیای شما عوض خواهد شد ؟!قیمت : ۶۵۰۰ تومان


خرید اینترنتی           خرید اینترنتی


 


آیا می دانید هر یک از حرکات کودک شما معنی دارد ؟


انقلابی در زندگی شما ایجاد خواهد شد !!


آیا می دانید هرگریه خاص کودک نشاندهنده یکی از خواسته های اوست؟!قیمت : ۶۵۰۰ تومان


خرید اینترنتی           خرید اینترنتی


 


مناسبترین مجموعه برای مادران جوان


پرفروشترین محصول در ارتباط با کودکان در سال ۲۰۰۹و۲۰۱۰


بهترین محصول برای مادران شاغل


اسرار کودکان زیر ۲ سال را کشف کنید


با این مجموعه بدون دردسر و دغدغه از کودک دلبندتان مراقبت کنید.قیمت : ۶۵۰۰ تومان


خرید اینترنتی           خرید اینترنتی


 


۲DVD +1کتاب


۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۶-۱۸-۷ :ISBM


درمان کلافگی نیمه های شب


از لحظه تولد با کودک خود صحبت کنید


نفوذ به دنیای پر رمز و راز کودکان


با این مجموعه از بچه دار شدن نخواهید ترسید!!قیمت : ۶۵۰۰ تومان


خرید اینترنتی           خرید اینترنتی