مترو دو زبانه شد!

مترو تهران پس از مدت‌ها سرانجام اعلام ایستگاه در قطارها را دو زبانه کرده و علاوه بر زبان فارسی ایستگاه‌ها به زبان انگلیسی نیز به مسافران اعلام می‌شود که این این اقدام مترو ‌علاوه بر اینکه باعث خنده مسافران داخلی می‌شود تأثیر مناسبی را نیز بر مسافران خارجی احتمالی مترو تهران نخواهد داشت.به گزارش فارس ، گوینده ایستگاه‌ها، بعد از اعلام فارسی نام ایستگاه بعد، آن را به زبان انگلیسی هم اعلام می‌کند که دقیقاً همان کلمات فارسی بوده و تنها عنوان «Next Station» به معنی ایستگاه بعد را به اول آن اضافه می‌کند.

به طور نمونه «ایستگاه بعد دانشگاه امام علی(ع)» با عنوان انگلیسی «Next station دانشگاه امام علی» خوانده شده و یا «ایستگاه بعد میدان هفت‌تیر» با نام «Next station میدان هفت‌تیر» معرفی می‌شود‌.

این در حالی است که این امکانات برای مسافران خارجی راه‌اندازی شده و این دسته نیز درک کاملی را از معنی دانشگاه امام علی در زبان خود نداشته و بیش‌تر انتظار دارند که در نمونه‌های بالا با عناوینی مانند «Imam Ali university» و یا « Haft-e-tir Square» روبه‌رو شوند.

در عین حال پیام خوشامدگویی مترو به مردم نیز به زبان انگلیسی کاملاً اشتباه بوده و باعث خنده مسافران مطلع و آگاه می‌شود، به این ترتیب که پس از خوشامدگویی به زبان فارسی گوینده می‌گوید: «Tehran metro welcoming you» در صورتی که این جمله از نظر دستوری اشتباه بوده و اگر با کمی اغماض از لحاظ ترجمه لفظ به لفظ بخواهیم همین جمله را به کار ببریم صحیح آن :«Tehran metro welcomes you» است و در صورتی که بخواهیم جمله صحیح‌تری را استفاده کنیم باید از جمله :« Welcome to tehran subway system» یا «Welcome to tehran subway Network» استفاده کنیم.

راهنمایی مسافران برای استفاده از مسیرهای دیگر نیز با مشکلات زیادی روبه‌روست که نشان می‌دهد به هیچ وجه این جملات به زبان انگلیسی از طرف فردی آگاه جمله‌بندی نشده و ترجمه لفظ به لفظی خنده‌دار از زبان فارسی را ایجاد کرده است، که به گونه‌ای می‌توان آن را زبانی جدید و مخلوطی از زبان‌های فارسی و انگلیسی دانست که می‌تواند تأثیرات نامناسبی را بر مسافران خارجی داشته باشد.