متن آهنگ حرف‌های من

متن آهنگ حرف‌های من

ورس ۱ »

من به‌دنیا اومدم تا که بگم این‌جا خیلی چیزارو خیلی رُک / کار دیگه‌ای ندارم تو این دنیا زندگیمم شده خیلی جُک

عقده‌ها تو دلم خیلی شد، پس یه دلِ تو سینه خیلی پُر / نوه نتیجه‌و بچه ندارم که شب عید بدم عیدیشُ

منم مثِ توء زندگیم / یه توهم عین فیلم / چیزی که می‌شنوی کُل منه و چیزی دیگه نیست غیر این

حرفمُ نداری درکشو، پس از هرجایی بهم حمله شد / مسأله توی مخ منه، فقط من بلدم راهِ حلّشُ

اینُ بفهم این‌بار، از همه‌چیم زدم واسه این‌کار / زندگیمُ می‌سازم، اون‌جوری که می‌خوام

ولی هربار، یه روح جدیدِ تو دلِ تک‌تکِ حرفام / امّا حس می‌کنم که پیر شدم بعد بیست‌و چند سال / پس

کروس »

حرفای منه این‌بار، که مثِ تیر می‌ره تو گیج‌گات / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من

اینُ بفهم این‌بار، از همه‌چیم زدم واسه این‌کار / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من

ورس ۲ »

شبا یه چیزایی می‌بینم که خراب می‌کنه روزمُ / روزا یه چیزایی می‌بینم که خراب می‌کنه روحمُ

اینم شده کار هر روزمُ، به‌خودم می‌گم که یه کوهمُ / این‌چیزا که می‌بینم اثری نداره روم، حتی سره سوزنُ

ولی حقیقت دقیقاً چیز دیگه‌ست / منم از درشت تا ریزُ می‌گم

تا حرص بخوری و پاشی روی پات، آه اگه پاشی روی پات / اگه مثِ ما تو باشی روی آسفالت

تو هم می‌بینی که هست / اگه جای من باشی، پا می‌شی میکروفونتُ می‌گیری به‌دست

می‌خونی از هرچی که نیست / می‌خونی از هرچی که هست

ولی بدون چیزایی که از تو خیلی دوره نزدیکِ من / همه می‌گن تقصیر منه

ولی این تقدیر منه توی ذهنم / نمی‌دونی که چی می‌گذره توی فکر من

کروس » (۲)

حرفای منه این‌بار، که مثِ تیر می‌ره تو گیج‌گات / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من

اینُ بفهم این‌بار، از همه‌چیم زدم واسه این‌کار / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من

• متن آهنگ از من بپرس

قصه‌ی عجیب‌و غریب منو از من بپرس / مرگ با ضریب صدُ از من بپرس

داری شبای خیلی خوبی توی زندگیت / رنگ شبای بَدُ از من بپرس

اتفاقات عجیبُ‌ از من بپرس / خنده با طعم جدیدُ از من بپرس

درد منو تو فقط گرسنگی نی / حسّ یه درد شدیدُ از من بپرس

اشکات خرج لحظات تنهایی‌هاته / هرکسی به‌قدر خودش تنهایی داره

بهرام بیش‌تر از خودش تنها شد، آره / طعم خوب تنهایی‌رو از من بپرس

گرمی تو از گرمی نور خورشید / کلی کتابُ ورق داری تو کوله پشتیت

کلی گل خوشگل تو باغچه‌ی خونت / رنگ گلای قالی‌رو از من بپرس

دلم پاکِ مثل حس تو دل یه خط شعر / دقیقاً مثل پاکی دل یه بچه

هرکاری می‌کنم که عقده‌هام کم شه / تلاشای بی‌اثرُ از من بپرس

زندگی روی باورُ از من بپرس / سوتِ غلط داورُ از من بپرس

می‌دونم، که خیلی وقتِ اشک نریختی / ولی رنگ اشکای مادرُ از من بپرس

درد یه زخم عمیقُ از من بپرس / جنس آدم کثیفُ از من بپرس

درد حضرت مسیحُ معماهای عجیبُ فرق جدیدُ قدیمُ از من بپرس

گلایی که می‌شه چیدُ از من بپرس / حُرمت ریش سفیدُ از من بپرس

می‌دونم، که چشم تو هم خیلی چیزا دیده ولی چیزی که نمی‌شه دیدُ از من بپرس