متن کامل گزارش البرادعی درباره فعالیتهای هسته ای ایران به شورای حکام و شورای امنیت


جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵   ۲۰:۵۷
محمد البرادعی در گزارشی که عصر جمعه و بر مبنای درخواست ۲۸ مارس گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر کرد ، از سویی مجددا بر عدم انحراف ایران از مسیر صلح آمیز و ضرورت ادامه کارآژانس در زمان و زمینه های لازم تاکید کرده است و از سوی دیگر خاطر نشان ساخته که ایران به درخواستهای (غیر حقوقی) قطعنامه ۴ فوریه شورای حکام و بیانیه فوق عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با کد GOV/2006/27 چنین است:

اجرای موافقتنامه های پادمانی در جمهوری اسلامی ایران
۱- در ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام قطعنامه (Gov200614) را به تصویب رساند که در پاراگراف یک خود خاطرنشان می‌کرد که سولات و نگرانی های باقی مانده‌ مرتبط با اجرای موافقت‌نامه‌ی پادمان‌های NPT در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت بهتری حل و فصل شود و درخصوص صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه‌ی هسته ای ایران اعتماد ایجاد کند. مسئله ای که به پاسخ مثبت ایران به درخواست شورا برای اتخاذ اقدامات اعتمادساز بستگی داشت.
شورای حکام در همین رویکرد انجام موارد زیر را ضروری دانست:

– تعلیق کامل و پایدار مجدد تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و فعالیت‌های بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه ؛ به نحوی که بتواند از سوی آژانس مورد تایید و راستی آزمایی قرار گیرد.
– تجدیدنظر در ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
– تصویب فوری و اجرای کامل پروتکل الحاقی
– پروتکل الحاقی را تا زمان تصویب نهایی بر اساس امضای اولیه آن در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ اجرا نماید
– اقدامات شفافی که از سوی مدیرکل در قطعنامه ۴ نوامبر ۲۰۰۶ خواسته شده و فراتر از تعهدات رسمی توافقنامه‌ پادمان و پروتکل الحاقی است و شامل دسترسی به افراد، اسناد مرتبط با تجهیزات دوگانه، کارگاه‌های مشخص مربوط به قوای نظامی و توسعه و تحقیق می شود را به گونه ای انجام دهد که از تحقیقات جاری آژانس حمایت کند.
۲- در پاراگراف ۲ از آن قطعنامه شورای حکام از البرادعی خواست به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد که شورای حکام موارد پاراگراف ۱ از این قطعنامه را از ایران خواسته ؛ و همچنین منبعد به شورای امنیت تمام گزارش ها و قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی در این رابطه را گزارش دهد.
در پاراگراف ۸ از GOV/2006/14 شورای حکام همچنین از البرادعی خواست تا درباره اجرای آن قطعنامه با قطعنامه های پیشین به نشست بعدی شورای حکام گزارش دهد تا مورد بررسی قرار گیرد و بلافاصله پس از آن این گزارش را همراه با قطعنامه های دیگر شورای حکام از مارس ۲۰۰۶ به شورای امنیت گزارش کند.
۳- در پی دریافت گزارش البرادعی (GOV/2006/14) توسط شورای امنیت ، وی بیانیه ای از طرف این شورا صادر کرده که بر اساس آن شورای امنیت از ایران خواسته تا قدمهایی را که شورای حکام در پاراگراف اول از این قطعنامه خواسته و برای اعتماد سازی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ضروری است، بردارد.
همچنین تاکید دارد بر از سر گیری کامل تعلیق تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی شامل تحقیقات و توسعه که باید توسط آژانس هم تایید شود.
شورای امنیت از البرادعی خواسته است تا در عرض ۳۰ روز گزارشی از نحوه پیروی ایران از این مواردی که شورای امنیت از آن خواسته به شورای امنیت و به شورای حکام بدهد. این گزارش به طور موازی به شورای حکام و به شورای امنیت فرستاده می شود و تحولاتی را که از تاریخ مارس ۲۰۰۶ در رابطه با اجرای پادمان توسط ایران و همچنین تایید فعالیت های اعتماد سازی ایران (که توسط شورای حکام خواسته شده بود) انجام می شود را شامل می شود.
۴- این گزارش به شورا و به صورت موازی به شورای امنیت تحویل شده است.
این گزارش در خصوص تحولات رخداده از ماه مارس ۲۰۰۶ در خصوص اجرای توافقنامه پادمان ایران ، راستی آزمایی آژانس از اجرای اقدامات در خواست شده از جانب شورای حکام و ارزیابی کلی آژانس در رابطه با اجرای موافقتنامه پادمان ایران به روز شده است.

A- روند پیشرفت از مارس ۲۰۰۶
۵- روز ۱۳ آوریل ۲۰۰۶ به دعوت طرف ایرانی مدیر کل و یک تیم از آژانس به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و سایر مقامات ایرانی در تهران دیدار کرد و به بحث در رابطه با موضوعات مرتبط به راستی آزمایی اظهارات اصلاحی و تکمیلی ایران پرداخت.
مدیر کل از ایران خواست تا به طور چشمگیری به همکارهایش با آژانس در خصوص موضوعات راستی آزمایی باقی مانده سرعت بخشد و بر اهمیت اجرای اقدامات اعتماد ساز در خواستی شورای حکام تاکید کرد.
به گزارش “مهر” البرادعی سپس به نامه مهم ایران به آژانس اشاره کرده است:
۶- روز ۲۷ آوریل مدیر کل نامه ای از جانب ایران در همان تاریخ که اعلام شد دریافت کرد که مهمترین محورهای آن به شرح ذیل است:
۱ – جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل با آژانس ظرف سه سال گذشته در تطابق با پادمان‌های جامع npt، پروتکل الحاقی و حتی فراتر از پروتکل الحاقی که به صورت داوطلبانه و به گونه‌ای که گویا تصویب شده است همکاری داشته باشد.
۲-جمهوری اسلامی ایران دسترسی کامل و نامحدود به تاسیسات هسته ای ایران را ظرف سه سال گذشته در دوره‌ای معادل ۲۰۰۰ نفر روز بازرسی میسر ساخت.
۳- تمام تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای زیر پادمان‌های آژانس انجام گرفته‌اند.
۴- مواد هسته‌ای به آژانس اعلام شده‌اند و مورد حسابرسی کامل قرار گرفته اند.
۵- جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به الزاماتش تحت npt و موافقت‌نامه جامع پادمان ها ، (infcirc153) متعهد بوده است.
۶-جمهوری اسلامی ایران به طور کامل آمادگی دارد تا بازرسی آژانس در تطابق با پادمان‌های جامع را تضمین کند ، به شرطی که پرونده‌ی هسته‌ای ایران به طور کامل در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و زیر تحت پادمان‌ها قرار بگیرد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا مسایل باقیمانده‌ی درج شده در گزارش مدیر کل (gov200615) را در تطابق با حقوق و نرم‌های بین‌المللی حل و فصل نماید در این خصوص ایران جدول زمانی را ظرف سه هفته آینده ارایه خواهد کرد.

B- ارزیابی کلی حال حاضر
۳۳. تمام مواد هسته ای که توسط ایران به آژانس اعلام شده تحت نظارت و حسابرسی اند.
جدا از میزان کوچکی از این مواد که قبلا به شورای حکام گزارش شده بود آژانس هیچگونه مواد هسته ای دیگری که به آژانس اعلام نشده باشد در ایران پیدا نکرده است. در عین حال هنوز در دانش آژانس در مورد میزان و محتوای برنامه سانتریفیوژ ایران خلاء هایی وجود دارد. به این خاطر و به خاطر برخی خلاء های دیگر در فهم آژانس در رابطه با نقش نظامی در برنامه هسته ای ایران، آژانس قادر به پیشرفت در تلاش هایش برای دستیابی به اطمینان در مورد عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های اعلام نشده در ایران نیست.
۳۴. پس از بیش از سه سال تلاش توسط آژانس برای روشن کردن تمامی زوایای برنامه هسته ای ایران خلاء های موجود در دانش آژانس هنوز نگران کننده محسوب می شود.
هر گونه پیشرفتی در این زمینه نیازمند شفاف سازی و همکاری فعال توسط ایران می باشد – منظور از شفاف سازی عمل ایران ورای پادمان و پروتکل الحاقی است – تنها در این صورت است که آژانس می تواند به طور کامل جزئیات بیست سال فعالیت های اعلام نشده هسته ای ایران را درک کند. ایران همچنان به تسهیل اجرای پادمان ادامه می دهد و تا تاریخ فوریه ۲۰۰۶ به اجرای داوطلبنه پروتکل الحاقی پرداخت. تا تاریخ فوریه ۲۰۰۶ ایران همچنین به انجام شفاف سازی که توسط آژانس خواسته شده بود پرداخت که این اعمال شامل اجازه دادن آژانس به بازدید از برخی مراکز نظامی است. آژانس هنوز به شفاف سازی بیشتر شامل دسترسی به اسناد، ابزارهای دو منظوره و برخی افراد مربوط به پرونده هسته ای ایران نیاز دارد.