متهم به قتل آمریکایى چند روز کنار جسد قربانى خوابید

یک مرد ۵۳ ساله آمریکایى که چند روز کنار جسد زنى ۴۸ ساله خوابیده بود، به اتهام قتل دستگیر شد.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از خبرگزارى ” آسوشیتدپرس” حاکى است، یک مرد ۵۳ ساله آمریکایى ” ساکن ایالت”ایندیانا” که پلیس از ذکر نامش خوددارى کرد، پس از اینکه چندین روز کنار جسد یک زن ۴۸ ساله به نام ” ساندرا واریکس” خوابیده بود، دیروز به اتهام قتل دستگیر شد.براساس این گزارش، یکى از اقوام ” واریکس” چند روز پس از ناپدید شدن او، پلیس را باخبر کرد و ماموران با بازرسى از خانه اش، جسد او را که به مدت چندین روز از مرگش مى گذشت، به همراه متهم در یکى از اتاق خواب ها یافتند.لازم به ذکر است، ماموران براى دستگیرى متهم که اجازه ورود آنها را به خانه نمى داد از سلاح بیهوش کننده استفاده کرده و بدین ترتیب او را تحت کنترل درآورده و بازداشت کردند.به گفته پلیس بر بدن ” واریکس” هیچ نوع اثر زخم و یاضرب و شتمى مشاهده نشده است و تا دو هفته دیگر با نتیجه کالبد شکافى علت اصلى مرگ او اعلام خواهد کرد.