متهم: من بی گناهم ، مهشید خودسوزی کرد


images/20061008/bad.jpg مردی که متهم است دختر موردعلاقه اش را به آتش کشیده ، روز گذشته در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ، ادعا کرد قاتل نیست و در به آتش کشیدن زن جوان نقشی نداشته است.

به گزارش جام جم ، شامگاه ۲۲ مرداد سال گذشته مردی به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کرد و از مسوولان حراست خواست ترتیب ملاقات او و بازپرس کشیک جنایی دادسرا را بدهند. مرد جوان خود را نماینده حقوقی زنی معرفی کرد که از سوی پسر مورد علاقه اش به آتش کشیده شده است.
مسوولان حراست دادسرای امور جنایی تهران وقتی با اصرارهای مرد وکیل روبه رو شدند ، با بازپرس اصغرزاده کشیک ویژه قتل تماس گرفتند و ماجرا را اطلاع دادند. بازپرس اصغرزاده پس از صحبت تلفنی با مرد وکیل و شنیدن اظهارات او مبنی بر این که موکل وی به آتش کشیده شده است به بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری مراجعه کرد و به تحقیق از زن مجروح پرداخت.
زن مجروح که بسختی قادر به حرف زدن بود به بازپرس جنایی گفت : با پسری به نام مهیار که سرباز است آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنیم ، اما از چند ماه پیش اختلاف بسیاری با هم پیدا کردیم و دیگر حاضر نبودم حتی برای یکبار هم شده او را ملاقات کنم.
زن مجروح ادامه داد: روز حادثه مهیار به دنبال من در خانه یکی از دوستانم آمد و با هم به سمت محله پاسداران تهران رفتیم و حوالی یک پمپ بنزین پیاده شدیم و او یک گالن ۴ لیتری بنزین خرید و با هم راه افتادیم. در میانه راه بار دیگر با هم جر و بحث کردیم که مهیار بنزین را روی سرم ریخت و پس از روشن کردن سیگارش مرا به آتش کشید و فرار کرد. آتش سر تا پایم را فرا گرفته بود تا این که همسایه ها سر رسیدند و پس از خاموش کردن آتش مرا به بیمارستان رساندند. با اطلاعاتی که این زن در اختیار بازپرس اصغرزاده قرار داد ، مهیار تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.


فرجام تلخ یک عشق


تحقیقات ماموران ادامه داشت تا این که ۲۰ روز بعد به مرکز پلیس پایتخت خبر رسید مهشید روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شده است. با مرگ وی ، جسد مقتول برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و مهیار متهم به قتل در یکی از شهرهای کشور که دوران سربازی اش را می گذارند ، دستگیر و به اداره ۱۰ ویژه قتل آگاهی پایتخت منتقل شد.متهم به قتل در بازجویی های پلیسی ادعا کرد قاتل نیست و مهشید ، خودسوزی کرده و او در مرگش نقشی ندارد. روز گذشته مهیار متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران حضور یافت.
ابتدای جلسه دادگاه ، دادیار شهریاری ، نماینده دادستان تهران به دفاع از کیفرخواست پرداخت و برای مرد قاتل تقاضای مجازات قانونی و اولیای دم نیز تقاضای قصاص کردند. قاضی عزیزمحمدی ، رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان از مهیار متهم به قتل خواست از خود دفاع کند.


با مرگ مهشید ، من هم زندگی ام را باختم


مرد قاتل در اظهاراتش گفت : من قاتل نیستم. من عاشق مهشید بودم. زمانی که او خودسوزی کرد ، خیلی تلاش کردم که زنده بماند اما نشد. وی افزود: از ۲ سال پیش با مقتول آشنا شده و قصد ازدواج با او را داشتم اما خانواده ام به خاطر این که مهشید پیش از این یک بار در زندگی اش شکست خورده بود ، حاضر به ازدواج ما نبودند. متهم به قتل ادامه داد: یک هفته پیش از شب حادثه ، مهشید و خواهرش برای سفر به ترکیه رفته بودند. وقتی او به ایران بازگشت ، چند باری با او تماس گرفتم و خواستم به دیدنم بیاید که قبول نکرد تا این که شب حادثه مقابل در منزلم آمد و با هم بیرون رفتیم.
مهشید گفت ، یک دستگاه پراید خریده اما در یکی از خیابان های پاسداران ، خودرو بنزین تمام کرده و باید کمکش کنم بنابراین آژانس گرفتیم و با هم رفتیم و در میانه راه او یک گالن ۴ لیتری بنزین خرید.مهیار افزود: مهشید فهمیده بود که خانواده ام راضی به ازدواج ما نیستند. او در یک لحظه گالن بنزین را به سمتم گرفت و گمان بردم قصد دارد آن را روی من بریزد که از ترس سرم را به گوشه ای کشاندم اما او بنزین را روی خودش ریخت و پس از روشن کردن فندک ، خودش را به آتش کشید و اکنون هر حکمی را که برایم صادر کنید قبول می کنم.
بنا بر این گزارش ، قاضی عزیزمحمدی ، رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به همراه چهار قاضی مستشارش وارد شور شد تا حکم قضایی مربوطه صادر شود.