مثل چی بگم که بمونی

نمیخوام بگم که قدر یه دنیا دوستت دارم …. چون دنیا یه روز تموم میشه. … نمیخوام بگم که مثل گلی. … چون گل هم یه روز پژمرده میشه. .. نمیخوام بگم که سیاهی چشمات مثل شبهای پر ستاره اس … چون شب هم بالاخره تموم میشه …. نمیخوام بگم که مثل اب پاک و زلالی … چون اب که همیشه پاک نمیمونه
نمی دونم به چی نسبتت بدم که بمونی فقط بگم تو عزیز جونمی