مجازات مرگ براى ۱۴ عضو یک باند خلافکار در چین

۱۴ نفر از اعضاى یک باند خلافکار در چین به اعدام محکوم شدند.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه “چایناپست” ، دادگاهى در چین ۱۴ نفر از اعضاى یک باند تبهکار را به جرم قتل و سایر جرایم به اعدام محکوم کرد. ۴ نفر نیز به حبس ابد محکوم شدند.براساس این گزارش، “ژانگ بائویى” سردسته این باند خلافکار همراه اعضاى خود ۱۹ فقره جرم از جمله تشکیل باند، قتل، سرقت ، مثله کردن و اخاذى مرتکب شده بود.به گفته قاضى پرونده آنان در خرید و فروش اسلحه، در گیرى هایط باندى و برهم زدن نظم عمومى نیز دست داشتند.