مجلس: نیروی انتظامی دیش های ماهواره را جمع آوری نکند!
غلامعلى حدادعادل رییس مجلس شوراى اسلامى از مسوولان نیروى انتظامى خواست مادام که طرح و لایحه‌اى را به تصویب نهایى نرسیده ، اقدامات خود را مبتنى براین طرحها و لوایح نکنند.حدادعادل این مطالب را در پاسخ به تذکر آیین نامه سعید ابوطالب نماینده تهران مبنى بر برخورد نیروى انتظامى جهت جمع آورى دیش‌هاى ماهواره پیش از تصویب طرح مربوط در مجلس شوراى اسلامى ، بیان کرد.ابوطالب با اشاره به تذکر چندى پیش هوشنگ حمیدى نماینده سنندج مبنى بر جمع آورى دیش‌هاى ماهواره از سوى نیروى انتظامى به بهانه مطرح شدن طرح ماهواره در مجلس ، خطاب به حدادعادل گفت : اگر شما به ناجا تذکر مى دهید امروز شاهد برخورد در استانهاى دیگر نبودیم .ابوطالب تصریح کرد: نیروى انتظامى قانون سال ‪ ۷۲را عمل نکرده ، حالا یادش آمده پیشاپیش طرح تصویب نشده مجلس را اجرا مى‌کند.وى اضافه کرد: نیروى انتظامى در شیراز به بهانه طرح مجلس ، دیش‌هاى ماهواره را جمع آورى مى‌کند ، درحالیکه روح این طرح ، مخالف این برخوردهاست.