مجموعه پرچم های خوردنی + تصاویر

این مجموعه، مجموعه ای درخشان از پرچم ملی ۱۴ کشور جهان است. این کار خلاقانه بر روی پرچم کشورهای ایتالیا ، یونان، هند، ژاپن، برزیل، سوئیس، فرانسه، ویتنام، چین ، اندونزی، استرالیا، کره، لبنان، اسپانیا ارایه شده است.

Australia پرچم استرالیا (Australia) Brasil پرچم برزیل (Brasil) china پرچم چین (China) France پرچم فرانسه (France) Greece پرچم یونان (Greece) India پرچم هند (India) Indonesia پرچم اندونزی (Indonesia) Italy پرچم ایتالیا (Italy) Japan پرچم ژاپن (Japan ) Korean پرچم کره ( Korean ) Lebanon پرچم لبنان ( Lebanon) Spain پرچم اسپانیا (Spain) Switzerland پرچم سوئیس (Switzerland) Vietnam پرچم ویتنام (Vietnam)