محاکمه یک زن انگلیسی به جرم آزار و اذیت همسایه

زن انگلیسى به جرم فحاشى و اذیت و آزار همسایه اش به حبس محکوم مى شود.

به گزارش سرویس اجتماعى آریا، به نقل از شبکه “بى بى سى” ، زن ۵۴ ساله انگلیسى به نام “جکولین دیوى” که چندى پیش به اتهام آزار و اذیت زوجى که در همسایگى اش زندگى مى کردند دستگیر شده بود پاى میزمحاکمه رفت.ماجرا از این قرار بود که این زن با فحاشى ونیش و کنایه هایش زوجى را که در همسایگى او زندگى مى کردندآزار مى داد.یک سال پیش این زوج به خاطر شدت فحاشى و آزار و اذیت هاى این زن از او شکایت کردند به گفته این زوج دختر شش ساله آنها از صداى دادو فریادهاى این زن حتى نمى توانست لحظه اى در اتاقش تنها بخوابد و همیشه ترس از این زن باعث آزارشان مى شد.پلیس انگلیس نیز ابتدا با هشدار به این زن او را از ادامه رفتار ناشایستش بازداشت اما چندى نگذشت که دوباره سوء رفتار زن همسایه شدت گرفت و این بار قاضى طى حکمى او را از این عمل زشتش منع کرد.متاسفانه این راه حل نیز تاثیرى در رفتار زن نداشت به طورى که زوج همسایه ضمن شکایت مجدد از او مجبور شدند خانه شان را بفروشند و تغییر مکان دهند.در حال حاضر پرونده این زن تحت بررسى است.رسیدگى به ان ادامه دارد و احتمال زندانى شدن این زن بسیار زیاد است.