محاکمه یک مرد ایرلندى به اتهام تعرض به خویشاوندانش

مرد ایرلندى به اتهام آزار و اذیت و تعرض به خویشاوندانش پاى میز محاکمه حاضر شد.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از شبکه ”بى بى سی“، مرد ۳۶ ساله ایرلندى به اتهام آزارواذیت و تعرض به خویشاوندانش در”‌ لاندن دری“‌ بازداشت شد.این مرد در بازجویى ها به ۱۳ فقره آزار و اذیت و تعرض به خویشاوندانش از جمله خواهرزاده ها و برادرزاده هایش اعتراف نمود.اغلب قربانیان این مرد دختران و پسران ۱۲ تا ۱۵ ساله خانواده بودند ولى دو کودک هفت و ۱۰ ساله نیز طعمه او شدند.این مرد در دادگاه ” لاندن دری“ به حداقل هفت سال حبس و دورى از برخورد با کودکان محکوم شد.