محاکمه یک کشیش ایرلندى به اتهام آزار و اذیت جنسى یک دانش آموز

کشیش ایرلندى پس از ۴۰ سال به اتهام آزار و اذیت جنسى یک دانش آموز محاکمه مى شود.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از شبکه “بى بى سى” ، “کنت بست” کشیش ۶۲ ساله ایرلندى به اتهام ازار و اذیت دانش اموزى در سال ۱۹۶۶ در بلفاست بازداشت شد.براساس این گزارش، در پى بررسى پرونده قربانى این حادثه که پس از سالها به خواست قربانى به جریان افتاده بود شواهدى به دست آمد که به دستگیرى این کشیش منتهى مى شد.وى از سال ها پیش کشیش یکى از کلیساهاى بلفاست بود و تاکنون هیچ کس سوء رفتارى از او ندیده بود.به هر حال مدارک موجود جرم این کشیش را به اثبات رساند و او متعرض شناخته شد به این ترتیب دادگاه بلفاست او را به اتهام شش مورد آزار و اذیت جنسى قربانى نوجوان که در سال هاى وقوع حادثه ۱۴ ساله بود به دو سال حبس محکوم کرد.مقامات ایرلندى وقوع چنین حوادثى را ویرانگر وجهه کشیش وکلیسا مى دانند.