محبوبترین اسکرین سیور در امریکا!!

اسکرین سیور Flash از جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا.

جالبه:

http://www.planetdan.net/pics/misc/georgerag.swf


کلیک کنید