محرم نویدکیا خداحافظی نکرده است!

رسول خوروش  به انتشار خـبـر خداحافظی محرم نویدکیا واکنش نشان داد.

درباره اینکه ساعتی پیش در مصاحبه خود اعلام کرده که محرم از فردا در تمرینات شرکت می‌‌کند، بیان داشت: این حرف صحت ندارد. یکی از خبرنگاران سؤال نمود ” محرم در تمرینات شرکت می‌‌کند؟ ” گفتم: شاید!

وی درباه مصاحبه رسول نویدکیا که ساعتی پیش اعلام کرده بود محرم خداحافظی کرده و دیگر به سپاهان باز نمی‌گردد، گفت: رسول نظر خودش را اعلام کرده است.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سؤال که آیا واقعا محرم خداحافظی کرده است یا نه، تصریح نمود: نه! خداحافظی زمانی است که نویدکیا به باشگاه اعلام کند و برنامه و بازی خداحافظی در نظر گرفته شود اما هنوز حرفی به باشگاه نزده است.

موج