محرومیت چهار ساله برای “رضا چلنگر”

سعید دقیقی و فاروق اختیاروویچ در جریان مسابقه تیم های پاس همدان و راه آهن تهران در سی ام فروردین دوپینگ کرده بودند.


شورای صدور رای مبارزه با دوپینگ درخصوص تخلف بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان حکم خود را صادر کرد.


به گزارش ایسنا، طبق اعلام رئیس کمیته پزشکی فدراسیون و پس ازبررسی های مختلف توسط کمیته پزشکی و انضباطی فدراسیون فوتبال، در خصوص استفاده بازیکنان از مواد نیروزا، سعید دقیقی و فاروق اختیاروویچ هر کدام به مدت ۶ ماه از حضور درمیادین فوتبال محروم شدند.


رضا چلنگر مترجم تیم و مراد علی تیموری – پزشکیار تیم به همراه اشکان زهرایی – فروشنده ماده ممنوعه هر کدام از چهارم تیر به مدت ۴ سال از همراهی با تیم های ورزشی محروم هستند.


بر همین اساس در خصوص تنبیهات تیمی و باشگاهی نظر به اینکه در جریان یک بازی، دو بازیکن از تیم یاد شده مرتکب دوپینگ شده اند، لذا با استناد به ردیف ۵ ازماده ۶۵ آیین نامه انضباطی فیفا حکم بر کسر سه امتیاز از امتیازات تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه پاس در فصل ۸۷-۱۳۸۶ لیگ حرفه ای ایران و پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰ فرانک سوئیس از ناحیه باشگاه در حق صندوق فدراسیون فوتبال صادر و اعلام شد.


سعید دقیقی و فاروق اختیاروویچ در جریان مسابقه تیم های پاس همدان و راه آهن تهران در سی ام فروردین دوپینگ کرده بودند.


همچنین پرونده تیم مس کرمان برای تعیین نقش تسهیل کنندگان احتمالی همچنان مفتوح است.