محققان انگلیسی برای شپش سر ۲۰ پوند می‌پردازند

دانشمندان انگلیسی ۲۰ پوند بابت شپش‌های موجود در موی سر بچه‌ها پول می‌پردازند!
به گزارش روزنامه سان ، نوع جدیدی از شپش که به آن سوپر شپش لقب داده‌اند در موی سر بسیاری از بچه‌های انگلیسی دیده شده که با روش‌های معمول و رایج درمانی از بین نمی‌روند.
محققان انگلیسی در حال بررسی این گونه جدید حشرات موذی هستند که عامل اصلی رشد و نمو آنها ابتدا عدم رعایت بهداشت فردی و سپس همنشینی با افراد آلوده است.
براساس این گزارش هم اینک یک گروه از متخصصان دانشگاه بریستول مامور بررسی این گونه جدید شده‌اند اما احتیاج به نمونه‌های بیشتری دارند.
از این رو برای تامین نمونه‌های لازم آگهی‌هایی منتشر شده است که مبنی بر آن ارائه دهندگان شپش ۲۰ پوند از این گروه دریافت خواهند کرد.
برخی از این نمونه‌ها قرار است برای تحقیقات بیشتر به امریکا فرستاده شوند.