محمدرضا گلزار در دوران نوجوانی /عکس

در تصاویر زیر، بازیگر مطرح سینما را در دوران نوجوانی مشاهده می کنید:

محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار