محمد علی‌ کلی‌ درنمایشگاه‌ کتاب‌ تهران/عکس

خبرآنلاین: محمدعلی کلی بوکسور معروف آمریکایی در سال ۷۲ به ایران آمد و از نمایشگاه بین الملی کتاب تهران بازدید کرد.

این بوکسور ۱۹ سال پیش به نمایشگاه کتاب تهران آمد و از غرفه‌های ناشران مختلف بازدید کرد.

احمد مسجدجامعی رییس ششمین نمایشگاه کتاب تهران بود. در این دوره ۵۲۶ ناشر داخلی ۱۸ هزار عنوان کتاب ارایه کردند و ناشرانی از ۲۸ کشور جهان به نمایشگاه آمده بودند.

محمدعلی کلی با نام قبلی کاسیوس مارچلوس کلی یکی از اسطوره‌های ورزشی قرن بیستم است. او پس از گرویدن به دین مبین اسلام در فعالیت‌های سیاسی و انسان دوستانه هم حضور داشت.