مختارنامه در انتظار بازگشت ماه چهره خلیلی

ماه چهره خلیلی بازیگر سینما و تلویزیون که چند روز پیش برای دیدار خانواده اش به انگلیس سفر کرد باید خیلی زود چمدان هایش را ببندد و به کشور بازگردد. دلیل بازگشت زود هنگام خلیلی به کشور تماس سازندگان مختارنامه با او برای قرار گرفتن مجدد در مقابل دوربین میرباقری است.جالب است بدانید این پنجمین باری است که کارگردان مختارنامه پس از اتمام قراداد ماه چهره خلیلی از او تقاضا می کند تا به پروژه مختار بازگردد. دلیل این موضوع نیز بازی درخشان خلیلی در این مجموعه عظیم تاریخی تلویزیون است. بازی او به قدری گیرا و جذاب بوده است که سازندگان این سریال تاریخی با دیدن قسمت های تدوین شده،به طول نقش خواهر مختار (ماه چهره خلیلی) افزوده است.همچنین غیر از خلیلی، مهدی فخیم زاده نیز دوباره جلوی دوربین قرار خواهد گرفت. مختارنامه یکی از بزرگترین مجموعه های تاریخی تلویزیون در سال های اخیر است که به قیام مختار ثقفی و خون خواهی او از قتله کربلا می پردازد.