مختار قبل از شهادت به یارانش چه گفت؟

سریال “مختارنامه” که روایتگر قیام مختار ثقفی و یارانش به خون خواهی شهدای کربلا بود جمعه هفتم مردادماه به پایان رسید.

در قسمت آخر “مختارنامه”، مختار به همراهی تعدادی از یارانش از قصر خارج می شوند و به دست سپاه مصعب به شهادت می رسد.

مختار در آخرین لحظات رو به یارانش چنین گفت:

«ای یاران من، در محاصره ماندن جز ضعف برای ما ارمغانی ندارد. بیایید از قصر خارج شویم و مردانه بجنگیم و کریمانه بمیریم. به خدا قسم اگر صادقانه پا پیش گذارید نصرت خدا شامل حال شما خواهد شد.»

و وقتی با پاسخ منفی آنها روبرو شد گفت:
«اما من، به خدا قسم دست بیعت و تسلیم به آنان نخواهم داد و شما را هم به پیروی از خویش مجبور نخواهم کرد. بدانید هر گاه من کشته شدم بر ضعف شما افزوده گردد و در آن وقت، حتی اگر تسلیم هم شوید، شما را خواهند کشت؛ آنگاه به یکدیگر با حسرت نگاه می‏کنید و آرزو می‏کنید: کاش پیشنهاد مختار را می‏پذیرفتیم؛ اما اگر حالا برای نبرد از قصر خارج شوید و پیروز نگردید، کریمانه مرده‏اید و بر شما سرزنشی نیست.»

مختار با نوزده نفر از یارانش از قصر بیرون آمدند و شجاعانه جنگیدند تا به شهادت رسیدند و بقیه یاران او تسلیم شدند و همان‏گونه که مختار پیش‏بینی کرده بود، دست بسته کشته شدند.