مدارک موسسه IOWHE فاقد اعتبار است

مدارک صادره از سوی موسسه IOWHE فاقد اعتبار است


به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم اعلام کرد: مدارک تحصیلی صادره از international organization of world higher education –iowhe- سازمان بین المللی آموزش عالی جهان فاقد اعتبار است و قابل بررسی و ارزشیابی نیست.