مدل جدیدحجاب شرکت والت دیسنی برای کارمندمسلمان

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های رسانه‌ای و سرگرمی جهان بالاخره دربرابر اصرار کارمندان زن محجبه خود تسبیم شد و مدل جدیدی برای حجاب آن‌ها طراحی کرد.

به گزارش فردا، شرکت آمریکایی والت دیسنی پس از آنکه پوشش حجاب را برای زنان مسلمان این شرکت ممنوع کرده بود مدل جایگزینی را برای پوشش اصیل حجاب مسلمانا طراحی کرده است. والت دیسنی به نورعبدالله ۲۲ ساله از کارمندان خود اجازه داده است که از این پوشش جدید به جای پوشش سنتی خود استفاده کند.

این پوشش گرچه با حدود اسلامی حجاب فاصله دارد، اما با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی آمریکا تاحدودی قابل توجیه است.

گفتنی است سال ۸۳ شرکت آمریکایی والت دیسنی یک کارمند زن مسلمان خود را به دلیل رعایت حجاب اسلامی، از این شرکت اخراج کرد.

عایشه بهاء کارمند اخراج شده شرکت والت دیسنی، از این شرکت شکایت کرد و اظهار داشت: این شرکت به خاطر پوشش و حجابم مرا اخراج کرد. وی افزود: شرکت والت دیسنی اعلام کرده بود کلیه کارکنان باید کلاهی که دارای نشانه شرکت والت دیسنی است بر سرشان بگذارند و استفاده از هر پوشش دیگر ممنوع است.۱۰ مهر ۱۳۸۹