مراسم بزرگداشت امام محمد غزالی و رودکی از سوی یونسکو برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت امام محمد غزالی و رودکی از سوی یونسکو برگزار می‌شود.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به منظور تجلیل از شخصیت‌ها، آثار و رویدادهایی که در غنای متقابل فرهنگ‌ها، ترویج تفاهم بین‌المللی و تشویق روابط فرهنگی میان ملت‌ها و استقرار صلح، نقش اساسی داشته‌اند، برنامه‌ی بین‌المللی «فهرست مشاهیر علم و ادب و رویدادهای فرهنگی، هنری و علمی جهان» را به اجرا گذارده است.


در چارچوب این برنامه هر دو سال یک‌بار از کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان درخواست می‌شود تا سده یا هزاره‌ی مشاهیر و شخصیت‌های فرهنگی، علمی و هنری و همچنین رویدادهای فرهنگی، علمی و هنری خود را که مصادف با دوره‌ی دوساله‌ی برنامه و بودجه‌ی یونسکو است،‌ به منظور ثبت در فهرست و همچنین برپایی کنگره و مراسم بزرگداشت به یونسکو اعلام کنند.


در این ارتباط سه نفر از شخصیت‌های ایرانی برای طرح در شورای اجرایی به یونسکو معرفی شدند، که با بزرگداشت نهصدوپنجاهمین سالگرد تولد امام محمد غزالی (‌١١١١ – ‌١� ۵٨ میلادی) از طرف کشورمان در سال ‌٢� � ٨ و بزرگداشت هزاروصدوپنجاهمین سالگرد تولد ابوعبدالله رودکی (‌۴١/٩۴� – ‌٨۵٩ میلادی) با مشارکت جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، افغانستان و قزاقستان در سال ‌٢� � ٩ موافقت شد.


تصویب این بزرگداشت‌ها در یونسکو، مشارکت کشورهای دیگر را در تجلیل از مقام این شخصیت‌ها تشویق خواهد کرد.


در سال ‌١٩۵٨ نیز نهصدمین سال وفات امام محمد غزالی از سوی یونسکو گرامی داشته شد.