مراسم عقد حسینی بای خبرنگار سیما+عکس‌ها

مراسم عقد خبرنگار سیما حسینی بای امروز در آسایشگاه جانبازان ثارالله برگزار شد.

مراسم عقد حسینی بای خبرنگار سیما+عکس‌ها

محمدرضا حسینی بای

مراسم عقد خبرنگار سیما محمدرضا حسینی بای امروز در آسایشگاه جانبازان ثارالله برگزار شد. خطبه عقد این زوج را با مهریه ۱۴ سکه حدادعادل خواند.

مراسم عقد حسینی بای خبرنگار سیما+عکس‌ها

عقد محمدرضا حسینی بای

مراسم عقد حسینی بای خبرنگار سیما+عکس‌ها

مراسم عقد محمدرضا حسینی بای

 مراسم عقد حسینی بای خبرنگار سیما+عکس‌ها

عقد محمدرضا حسینی بای

فارس