مراسم معارفه قطبی پشت درهای بسته انجام شد
بدون حضور خبرنگاران


مراسم معارفه قطبی پشت درهای بسته انجام شد


خبرگزاری فارس: مراسم معارفه سرمربی جدید پرسپولیس پشت درهای بسته و با حضور تمام بازیکنان برگزار شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم معارفه افشین قطبی امروز در ورزشگاه نفت تهران و پشت درهای بسته برگزار شد.
بازیکنان راس ساعت ۱۵ و ۵۰ دقیقه در سالن اجتماعات ورزشگاه حاضر شدند تا به طور رسمی وی به آنها معرفی شود.
سرمربی جدید پرسپولیس همراه حمید استیلی و مرزبان وارد ورزشگاه شد.
محسن خلیلی، عباس آقایی و علیرضا نیکبخت با تاخیر به مراسم معارفه رسیدند. حبیب کاشانی‌ نیز به تنهایی به مراسم معارفه آمد.
قبل از آغاز جلسه، از خبرنگاران خواسته شد سالن را ترک کنند تا کاشانی صحبت‌های خصوصی خود را با بازیکنان مطرح کند.
پس از پایان جلسه، در سالن روی خبرنگاران گشوده شد.
استیلی تک تک بازیکنان را با سوابقشان به قطبی معرفی می‌کرد و سرمربی جدید نیز با اشتیاق زیادی تک تک بازیکنان را در آغوش کشید و با آنها روبوسی کرد.
حدود ۵۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.