مراسم چکامه گیسو در تاجیکستان + عکس

یکی از دیدنیهای تاجیکستان و پایتخت زیبای آن دوشنبه گیسوان دخترکان ، اَپه ها ، خاله ها و حتی کمپیران(پیرزنان) است. گیسوانی که به آن بسیار اهمیت داده و نشانه اصالت خانوادگی دارنده آن است.

یکی از برنامه های مفصلی که به صورت مستمر در تاجیکستان برگزار می شود چکامه گیسو است که در فینال این برنامه به دراز گیسو نرین زنان تاجیکستان و زیبا ترین آرایه گیسو جوایز نفیس اعطا می گردد.

منبع: فرهنگ نغز