مردم برنج های هندی مصرف نکنند

عباس رجایی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص آلودگی برنج های وارداتی و اختلاف نظر دولت و مجلس در این زمینه گفت: مستندات گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر آلوده بودن این برنج ها وجود دارد،ولی متاسفانه نماینده وزارت بهداشت در جلسه امروز دوشنبه مجلس به صورت مستند از آلوده نبودن برنج ها دفاع نکرد و به اظهارات نماینده وزارت بهداشت خدشه وارد است چون گزارش وی دقیق نیست.


وی با بیان اینکه نماینده وزارت بهداشت تاکید داشت که در بررسی ۶۷ نمونه نتیجه مطلوب بوده گفت:مجلس همین ۶۷ مورد را زیر سوال برد و از نظر مجلس این برنج ها آلوده هستند و نماینده وزارت بهداشت نتوانست مستنداتی درخصوص حرف های خود ارائه کند.


رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار به مردم مبنی بر عدم استفاده از برنج های هندی وارداتی گفت: مردم از برنج های وارداتی که منشا آن هندوستان است،استفاده نکنند.


رجایی در پاسخ به این سوال آیا این برنج ها که هم اکنون در بازار وجود دارد باید جمع آوری شود؟ گفت:در این زمینه مسئولین ذی ربط باید اظهار نظر کنند.


وی در پاسخ به این سوال که تکلیف برنج های آلوده و همچنین گزارش مجلس چه خواهد شد؟ گفت:طبق آیین نامه داخلی مجلس،نمایندگان مجلس موظف هستند تا ظرف ۴۸ ساعت آینده در مورد گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس به خصوص پیشنهادهای ارائه شده اظهار نظر کنند.


رجایی با بیان اینکه بررسی توسط گروهی از نمایندگان مبنی بر اینکه آیا استانداردهای لازم برای واردات برنج در گمرکات انجام می شود؟ یکی از  این پیشنهادات است،گفت:‌انجام آزمایش‌ها به صورت مستقل و توسط مجلس و همچنین ارجاع پرونده برنج های وارداتی به قوه قضاییه از دیگر این پیشنهادها است.


رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:بعد از اظهارنظر نمایندگان درخصوص این ۳ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس گزارشی در این زمینه تهیه و آن را به صحن مجلس ارجاع خواهد داد تا تصمیم نهایی در صحن مجلس گرفته شود.