مردی که ۶۰ سال موهایش را کوتاه نکرد +عکس

این مرد ۷۹ ساله، در بیست سالگی کارش را در زمینه درمان با داروهای گیاهی آغاز کرد و از همان زمان تصمیم گرفت دیگر موهایش را کوتاه نکند.

او مجبور شد موهای بلندش را در کیسه ای قرار دهد و آن را به پشت خود ببندد، تا بتواند به آسانی حرکت کند.

مرد چینی زیاد موهایش را نمی شوید، اما به هیچ کسی نیز اجازه نمی دهد موهایش را لمس کند.
موهای این مرد ۹ فوت است و ۴ کیلو وزن دارد. او می گوید: سفید شدن موهایش مانع بلند شدن آن نشده است.