مردی، کارگرانش را خوراک خوک کرد

یک کشاورز آلمانی در دادگاهی در این کشور اعتراف کرد جنازه یکی از کارگرانش را خوراک خوک ها کرده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، این متهم ۳۱ ساله گفت کارگر مذکور دو سال قبل با مرگ طبیعی درگذشت ولی به دلیل نداشتن امکانات مالی، مرگ او را اعلام نکرد.
وی افزود: جنازه را شش ماه داخل یخدان نگه داشتم و پس از آن،‌ جنازه را قطعه قطعه و خوراک خوک ها کردم.