مردی رکورد بیشترین بازدید از سایت های غیر اخلاقی را شکست!!

یک مرد ژاپنی تنها در طی ۹ ماه توانست از محل کار خود بیش از ۷۵۰ هزار بار از وب سایت های غیر اخلاقی بازدید کند.

روسای وی وقتی متوجه این موضوع شدند که رایانه وی به یک ویروس رایانه ای مبتلا شد.

این مرد ۵۷ ساله البته شغل خود را به خاطر این رکورد شکنی از دست نداد اما حقوق وی به ۱۹۰ دلار در ماه کاهش یافت.متخصصان بر اساس تعداد کلیک های وی حساب کرده اند که وی به طور متوسط روزانه ده هزار صفحه غیراخلاقی مشاهده کرده است.

البته شاید باشند کسانی که بیشتر از این مرد ژاپنی اقدام به بازدید از این گونه سایتها کرده اند ولی هنوز دستشان رو نشده باشد!