مرد به خیانت زن خود پاسخ داد!/ قتل، پایان یک خیانت
مرد جوانى که ادعا داشت خیانت همسرش به وى ثابت شده بود ، همسرش را هنگام خیاطى در محل کارش به قتل رساند.


به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس ، روز شنبه مردى به نام « محمد – ل » ۳۶ ساله ساکن چالوس با مراجعه به اداره آگاهى شهرستان رشت اظهارداشت: همسرم مغازه خیاطى در بازار چالوس اجاره کرده و در آن کارمى کرد.من همیشه مخالف کارکردن وى بودم على الخصوص در محیط شلوغ بازار که هزار جور آدم در آن رفت و آمد مى کردند ولى هیچوقت نتوانستم وى را از کارکردن منصرف کنم.وقتى به همسرم مى گفتم احتمال اینکه انسان خطا کند و دچار لغزش شود ، بسیار زیاد است . او زیر بار نمى رفت و مى گفت امکان ندارد.رفتار هرکسى با دیگرى فرق دارد .محمد در حالى که آه سردى کشید ،ادامه داد :پس از مدتى رفتارهاى همسرم تغییر کرد؛تلفن هاى مشکوک وى شک و دودلى را در من ایجاد کرد.مدتى وى را به صورت پنهانى تحت نظر داشتم تا اینکه فهمیدم آنچه که نباید اتفاق بیفتد رخ داده است. و او به من خیانت کرده بود.دیگر نمى توانستم همسرم را تحمل کنم . فکرهاى جورواجورى به ذهنم خطور مى کرد.دیگر نمى دانستم چکار باید بکنم. وى حرفها و نصیحت هاى من را با خنده و گاهى اوقات با دعوا و مرافعه حل و فصل مى کرد.تا اینکه آخرین حربه را در کشتن همسرم دیدم.در نتیجه تصمیم گرفتم تا او را از صحنه روزگار محو کنم . بنابراین صبح روز سه شنبه به محل کارش رفته و با توجه به خلوت بودن آنجا نقشه ام را عملى کردم و با وارد کردن چند ضربه کارد وى را به قتل رساندم.این گزارش حاکى است ، در بازرسى از متهم آثار لکه هاى خون بر روى شلوار متهم مشهود بود.بنابراین این گزارش ، پلیس آگاهى شهرستان چالوس از طریق استعلام به اداره آگاهى رشت صحت این موضوع را تایید کرد.گفتنى است ، با اعترافات صریح متهم به قتل ، بازپرس شعبه اول با صدور قرار بازداشت متهم را روانه زندان کرد.