مرد بی گناهی پس از ۱۰ سال حبس آزاد شد!

 یک مرد نیوزلندى که ۱۰ سال پیش به جرم قتل محکوم به حبس شده بود امروز بى گناه شناخته و از زندان آزاد شد.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از خبرگزارى “آفریقاى جنوبى” ، “رکس هایج” مرد ۵۹ ساله نیوزلندى سال ۱۹۹۵ متهم شد همکارش را در قایقى ماهیگیرى به قتل رسانده است.شواهد و مدارک موجود در زمان وقوع قتل علیه “هایج” بود و وى در دادگاه عالى نیوزلند به ۱۰ سال حبس محکوم شد. اما بررسى هاى پلیس چندى پیش هنگامى که هایج چند سالى را در زندان سپرى کرده بود آغاز شده ولى این بار برادر زاده “هایج” متهم شناخته شده و بازداشت شد.در بررسى هاى بعدى هایج بى گناه شناخته شده و از زندان آزاد شد