مرد رمال با فریب زنان از آنها کلاهبرداری می کرد


مرد رمالی که به بهانه بخت گشایی ، مهر و محبت میان زوجهای جوان ، زنان و دختر جوان را فریب می داد، از سوی ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی همان شناسایی و دستگیر شد.
چندی پیش یکی از اهالی شهر همدان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰تماس گرفت و ماموران را در جریان کلاهبرداری های یک مرد رمال قرار داد.
به دنبال این تماس ، ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ، تحقیقات خود را برای شناسایی مرد رمال آغاز کردند تا این که چند روز پیش وی را در یکی از محله های همدان شناسایی و دستگیر کردند.
با انتقال متهم به مرکز پلیس ، وی مورد بازجویی قرار گرفت و به کلاهبرداری از مردان ، زنان و دختران جوان اعتراف کرد و گفت: پس از شناسایی سوژه های خود، برای آنها دست نوشته هایی به بهانه بخت گشایی و مهر و محبت می دادم و بابت هر کدام از آنها مبلغ ۲۰تا ۴۰هزار تومان می گرفتم و در این مدت با این شیوه میلیون ها تومان کلاهبرداری کرده ام. به دنبال اعتراف مرد شیاد ، وی با قرار قانونی روانه زندان شد.