مرد سامورایی از بیکاری، پسرش را با شمشیر قلع و قمع کرد!

 یک مرد ژاپنى طى درگیرى با پسرنوجوانش او را باشمشیر سامورایى مورد ضرب وشتم قرار داد و سپس وى را به مدت ۱۸ ماه در کلبه اى متروکه زندانى کرد.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه “ماینى چى” ، یک مرد ۵۵ ساله ژاپنى به نام آسائو ساکوچى دیروز پس از گذشت ۱۸ ماه به اتهام ضرب وشتم نوجوان ۱۹ ساله اش و مجبوس کردن وى در یک کلبه متروکه در اویتا شناسایى و دستگیر شد.براساس این گزارش، ساکوچى که مردى بیکاره بوده و تمامى اتهامات خود را انکار مى کند ، روز حادثه پسرش را با شمشیرى سامورایى از ناحیه قفسه سینه مورد حمله قرار دادو سپس او را در حالى که به شدت مجروح شده بود به مدت چندین ماه متوالى درون کلبه اى متروکه زندانى کرد.به گفته پلیس ، از آنجا که قربانى طى این مدت در کلبه اى در اطراف کوهستان محبوس بود، یکى از همسایگان این کلبه روز گذشته پس از شنیدن صداى داد و فریاد پسر نوجوان که از آنها تقاضاى کمک مى کرد متوجه موضوع شده و پلیس را به محل فراخواندند.درهمین حال با حضور ماموران قربانى ازاد و ساکوچى در چند فرسخى کلبه دستگیر شد.در حال حاضر پرونده اى در این زمینه تشکیل و تحت بررسى است .