مرد هندی ، ماهی را می بلعد و از بینی اش بیرون می اندازد






images/20060504/fish-india.jpg جام جم آنلاین: جی بی ویگایا کومار، معلم یوگای هندی با بلعیدن ۵۰۹ ماهی کوچک و پرتاب آن ها به بیرون از راه بینی، رکورددار این موضوع شد. به نوشته الرایه، ویگایا کومار این کار را در یک ساعت انجام می دهد.
وی گفت: فکر این کار را از استنشاق اسپاگتی با یک نفس به وسیله کوین کول، رکوردار آمریکایی گرفتم.
کومار افزود: در آغاز سعی کردم با بلعیدن ذرت و بیرون دادن آن از راه بینی ، در این رشته رکوردار شوم که بعد به مرور زمان ، بلعیدن ماهی را انتخاب کردم.