مرد هندی جانش را فدای معبد کرد


images/20060824/fada.jpg جام جم آنلاین: پلیس هند اعلام کرد ، یک مرد ۴۵ ساله هندی روز چهارشنبه ۲۳ اوت رگ گردنش را در یک معبد باستانی در ایالت اوتارپرادش برید و خودرا قربانی الهه های این معبد کرد!
به گزارش خبرگزاری رویترز ، پلیس هند گفت ، ناتا رام پال مرد ۴۵ ساله هندی در معبد لالیتا دوی در روستای نیمسار در ناحیه سیتاپور در ۵۰ کیلومتری شهر لکنو مرکز ایالت اوتارپرادش ناگهان تیغی را از جیب درآورد ودر مقابل دیدگان راهبان وبازدیدکنندگان معبد گلویش را گوش تا گوش برید و خودرا قربانی الهه های معبد کرد!
داواشرپا رئیس پلیس ناحیه سیتاپور گفت ، درگذشته ساکنان این ناحیه رسم داشتند برای برآورده شدن حاجاتشان زبان خودرا بریده وبه معبد لالیتا دوی هدیه کنند!
هنوز مشخص نیست حاجت ناتا رام پال چه بوده که جانش را فدای معبد لالیتا دوی کرده و اکنون چگونه می خواهد حاجتش را از الهه های این معبد بگیرد!