مرد هندی زنش را با نوار کاست طلاق داد

مرد هندی مقیم خارج به دلیل عدم دسترسی به زنش با ارسال نوار کاستی، او را سه طلاقه کرد.
به گزارش الرایه، این مرد پس از ارسال نوار کاست پشیمان شد اما چون بنا به سنت های این کشور امکان فسخ طلاق ندارد، خجالت می کشد به کشورش بازگردد.
وکیل مرد هندی مدتی است سعی دارد این مشکل را حل کند و بار دیگر زن و شوهر را به یکدیگر برساند.