مرد پاکستانی ، دخترش را بخاطر عمل چشمش ، فروخت

یک مسوول پلیس ایالت سند در جنوب پاکستان روز جمعه گفت: یک مرد پاکستانی دختر ۱۰ ساله اش را برای تامین مخارج عمل جراحی چشمش به ۵۰۰ دلار فروخت.
به گزارش رویترز ، عبدالهادی، مسوول پلیس منطقه بادین در ۲۵۰ کیلومتری شرق گراچی گفت: نورمحمد ، دخترش را به یکی از افراد روستایش فروخت.
وی افزود: به دنبال ارائه شکایت از طرف یکی از نزدیکان این پدر ، موضوع پیگیری می شود.
ضیاء عوان ، وکیل برجسته و فعال حقوق بشر گفت: این پدر به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین حمایت از کودکان به یک سال محکوم شد.
به گزارش رویترز، انجام چنین اقداماتی در مناطق روستایی پاکستان بنا به عادات قبیله ای و عرفی ، مرسوم است.