مرد ۱۰۵ ساله چینی خیال ازدواج دارد


 
images/20061017/old-man.jpg
 
جام جم آنلاین: یک مرد ۱۰۵ ساله چینی برای ازدواج مجدد در روزنامه های این کشور آگهی داده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی آنانوا گانگ دورو که در سال ۱۹۰۱ در شهر چنگده در استان هبی به دنیا آمده است در اگهی خود درخواست ازدواج با زنی جوان تر از خود که نیمی از سن او را داشته باشد کرده است.
گانگ که یک پزشک است می گوید در واقع کسی که می خواهد با او زندگی کند ابتدا باید از طب چیزی بداند و ادبیات را خوب بشناسد چون در واقع او نیاز مند یک دستیار است تا بتواند با کمک او کتابی پزشکی بنویسد.
او گفته است که در وهله بعدی همسر اینده اش باید ۵۰ ساله باشد چون در غیر این صورت نمی تواند با او زندگی کند.
گانگ در سن ۱۰۵ سالگی ، دارای دو مدرک پزشکی است که یکی را در سال ۱۹۴۰ از دانشگاه ایالتی آمریکا و دیگری را در سال ۲۰۰۰ از دانشگاهعلوم پزشکی چین گرفته است.
او می گوید:”هرکسی باید در زندگی هدفی داشته باشد. بدون هدف مردم خیلی زود می میرند. به همین خاطر است که عمده دانشمندان بزرگ مثل اینیشتین عمر زیادی می کنند”.